September 22,2018 | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

عهدالتمیمی؛شیرزن فلسطینی

نظامیان صهیونیست در جریان تظاهرات مردم فلسطین علیه اقدام ترامپ در خصوص قدس، عهد التمیمی دختر ۱۷ ساله فلسطینی را بازداشت کردند.

این دختر فلسطینی در گذشته سوابق متعددی در مقاومت در برابر نظامیان صهیونیست داشته است و بارها با دستان خالی در برابر آنها مقاومت کرده و پیروز هم شده است.

کارتونیست فلسطینی وی را در قامت یک شیرزن فلسطینی به تصویر کشیده است: