به گزارش پایگاه خبری جاثیه، دکتر یوسف جبارین نماینده عربی کنست اسرائیل و رئیس کمیته مناسبات بین المللی لیست یکپارچه در این کنست گفت که تصویب این قانون اقدامی انتقام جویانه علیه فلسطینیان ساکن قدس به شمار می رود، تصویب این قانون با مبانی قوانین بین المللی تضاد دارد، زیرا به موجب این قوانین فلسطینیان ساکنان اصلی این شهر هستند و هیچ کس حق اخراج آنان از سرزمینشان را ندارد.
جبارین خاطرنشان ساخت که این قانون خودکامه در چارچوب تلاش های دولت اسرائیل برای تصویب قوانین نژاد پرستانه و فاشیستی جهت ضربه زدن به پایداری ملت فلسطین و تثبیت اشغال قدس شریف و تضییع حقوق حقه فلسطینیان صورت می گیرد.

 

 

منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین