به پایگاه خبری جاثیه، یک هیئت بلندپایه ژاپنی از آژانس همکاری بین المللی ژاپن “جایکا”، این مبلغ مالی را به خیریه رصاص مشاور نخست وزیر دولت وفاق ملی در رام الله تحویل داد.

طرفین در این دیدار، راه های ادامه همکاری میان ژاپن و فلسطین و ساز و کارهای اجرای طرح های عمرانی تحت حمایت ژاپن را بررسی کردند.

رصاص از دولت ژاپن به خاطر این کمک ها تقدیر و تشکر کرد.

 

 

منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین