به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جاثیه، نیکی هیلی امروز سه شنبه با ایراد نطقی در اجلاس آیپک در واشنگتن تاکید کرد که قدس پایتخت اسرائیل بوده و خواهد بود.
وی یادآور شد: ترامپ به خاطر اعلام قدس به عنوان پایتخت اسرائیل مردی شجاع به شمار می رود، زیرا هیچ یک از روسای جمهور آمریکا دست به چنین اقدامی نزده بودند.
وی همچنین گفت: « اسرائیل یک کشور قوی است و اقتصادی شکوفا و ارتشی قوی دارد، ولی از ظلمی که در سازمان ملل در حقش شده است، رنج می برد.»
وی ضمن اشاره به صدور قطعنامه شماره ۲۳۳۴ سازمان ملل در پایان سال ۲۰۱۶ در خصوص عدم مشروعیت شهرک های اسرائیلی، گفت که آمریکا این قطعنامه را وتو نکرد، آن روز یک روز خفت بار برای آمریکا بود، زیرا ما از دوست مان (اسرائیل) حمایت نکردیم، اولین روزی که عهده دار این مسئولیت شدم، قول دادم که چنین اقدامی تکرار نشود.

 

 

منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین