به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جاکلین الفرارجه وکیل مدافع این نهاد حقوقی به نقل از تعدادی از اسرای فلسطینی گفت که مدیریت زندان عتصیون به این اسرا کنسرو و پنیر تاریخ مصرف گذشته می دهد.
وی در بیانیه ای تصریح کرد که با همکاری کمیته امور اسرا و آزادگان فلسطینی دست به اقدامات قضایی خواهد زد و درخواستی را در زمینه بستن این زندان ارائه خواهد کرد.
لازم به ذکر است که در این زندان ۱۲ اسیر فلسطینی به حبس کشیده شده اند.

 

 

منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین