از روز یکشنبه رزمایش مشترک ارتش رژیم اسرائیل و فرماندهی نیروی هوایی آمریکا درسرزمین های اشغالی با هدف (ایجاد) هماهنگی های مشترک و آماده شدن برای سناریوی یک جنگ مشترک با هدف دفاع از اسرائیل آغاز شده است.

این رزمایش یازده روزه بر شبیه سازی سناریوی جنگی مشترک در غرب آسیا متمرکز می باشد.

در بیانیه های دو طرف رزمایش از افشای هویت «دشمنی» که برای مبارزه با آن تمرین می کنند، خودداری شده وفقط به ذکر این نکته بسنده کرده اند که « تمرینات شامل هلی برن چتربازانی است که نیروی هوایی را برای تحقق اهداف دور و نزدیک کمک می کنند».

اما در فضای رسانه ای مکمل رزمایش، تهران هدف اصلی این رزمایش اعلام شده است. همچنین به “مبارزه با بازوان ایران در سوریه، لبنان و نوار غزه ” اشاره گردیده است.

سخنگوی نظامی رژیم اسرائیل پیش از این گفته بود:
این رزمایش شامل اقدام نظامی در همه مناطق اسرائیل با حضور حدود ۲۵۰۰ نظامی وابسته از مرکز فرماندهی اروپایی ارتش آمریکا خواهد بود که از چند روز پیش با یک ناو آمریکایی به همراه۳۰ جنگنده و بالگرد به مقر رزمایش اعزام شدند.
این ناو آمریکایی، مجهزترین ناو در ناوگان ارتش آمریکاست و وظیفه حمایت و پشتیبانی نیروهای زمینی در جنگ ها را بر عهده دارد.

این رزمایش تا پانزده مارس ادامه می یابد و پس از آن، تا پایان ماه فعالیت های مشترک ارتش های آمریکا و اسرائیل ادامه خواهد یافت.

به گفته منابع نظامی اسرائیل، هدف از این رزمایش تقویت همکاری ها، هماهنگی ها و تبادل تجارب ارتش های دو طرف با هدف افزایش آمادگی های دفاعی در مقابل تهدیدات موشکی است . این رزمایش شامل هلی برن نیروهای هوایی، جنگجویان و تجهیزات در پشت و داخل خطوط دشمن با هلیکوپترهایی خواهد بود که در ناو مستقر هستند.

تمرینات دو طرف همچنین شامل نجات سربازان زخمی در داخل خاک دشمن، آموزش برای مبارزه در شب، مبارزه در مناطق مسکونی، جنگ هوایی و عملیات هلی برن خواهد بود و این رزمایش در پایگاه نظامی «تسالیم» صورت خواهد گرفت.

نیروی هوایی آمریکا در سپتامبر گذشته برای نخستین بار یک پایگاه نظامی دائم را در یکی از پایگاه های ارتش رژیم #اسرائیل در صحرای النقب افتتاح کرد.