به گزارش پایگاه خبری جاثیه به نقل از روزنامه عبری زبان معاریو: سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی کرد که این سفر، یک سفر رسمی بوده و به درخواست ارتش یونان این سفر صورت گرفته است.

در این سفر پیرامون چالش های امنیتی دوکشور و بررسی وظعیت فعلی خاورمیانه و همکاری های نظامی در آینده، بحث و گفت و گو خواهد شد.

در این سفر به همراه ایزنکوت، آویو کچوی فرمانده نیروی دریایی و وابسته نظامی اسرائیل در یونان شرکت می کنند.