به گزارش پایگاه خبری تحلیلی جاثیهبه نقل ازالعالم عربی: مسئولین فلسطینی قصد دارند جنایات رژیم صهیونیستی را از طریق دادگاه جنایی بین المللی پیگیری نمایند.

ریاض المالکی، وزیر امور خارجه و امور مهاجران فلسطین در بیانیه‌ای بیان کرد: جنایات رژیم صهیونیستی علیه ما بسیار جدی است. ارجاع این جنایات به دادگاه جنایی بین‌المللی ارائه یک گام مهم برای دستیابی به عدالت اجتماعی است.

وی در ادامه‌ی بیانیه افزود شواهد قطعی در مورد جنایات رژیم اشغالگر قدس موجود است. این شواهد بایستی از آغاز و بدون تاخیر مورد بررسی قرار بگیرد.

وزارت امور خارجه توضیح داد وظیفه دولت فلسطین پیگیری حق است. تمامی شواهد جنگی، جنایات علیه بشریت و جنایات دیگر به دفتر دادستان مربوطه انتقال داده می‌شود و مورد بررسی دادگاه قرار خواهد گرفت. دادگاه نیز در راستای خدمت، تحقق اصول عدالت، جلوگیری از معافیت ظالمان و ایجاد عاملی بازدارنده برای جنایات بیشتر رژیم اشغالگر قدس، شواهد و اسناد را مورد بررسی قرار می‌دهد.