به گزارش پایگاه خبری جاثیه: “رفیق اسامه حاج” در گفتگویی خاطر نشان کرد که باید نشست فراگیر شورای ملی برگزار شود و دستور برگزاری نشست کادر رهبری موقت برای بررسی مرحله پس از محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین بررسی شود تا جلوی یکجانبه گرایی و اقدامات غافلگیر کننده گرفته شود.

وی افزود: ما از برگزاری نشست شورای ملی فلسطین در رام الله به منظور تصویب طرح های مورد نظر تشکیلات خودگردان برای بازگشت بر سر میز مذاکرات و چشم امید بستن به آمریکا نگران هستیم.

این عضو کمیته مرکزی جبهه خلق همچنین از دیدارهای این گروه با دیگر گروه های فلسطینی برای تشکیل جبهه بازدارندگی به منظور مقابله با برگزاری نشست شورای ملی در رام الله خبر داد و خواستار اجرای توافقات صورت گرفته میان گروه های فلسطینی در نشست های کمیته مقدماتی شورای ملی در بیروت در ژانویه گذشته شد.

گفتنی است که شورای انقلابی جنبش فتح در پایان نشست های دیروز یکشنبه خود خواستار برگزاری نشست شورای ملی فلسطین در نزدیک ترین زمان ممکن به منظور احیای مشروعیت سازمان آزادی بخش فلسطین “ساف” شده بود.

 

 

منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین