به گزارش پایگاه خبری حاثیه به نقل از روزنامه عبری زبان هاآرتص: در پی این تیراندازی بک جوان ۱۸ به اسم ابراهیم صالح به شهادت رسید.

این تیر اندازی به بهانه نزدیک شدن این قایق به ابهای ساحلی زکیم اتفاق افتاده است. ارتش اسرائیل مدعی شد این قایق مسلح بوده و به همین  دلیل به طور مستقیم به آنها تیراندازی کرده است.

این مبنع خاطرنشان ساخت که نیروهای این یگان ۲ فلسطینی دیگر را نیز بازداشت کردند. این در حالی است که هنوز منابع درمانی غزه خبر شهادت این فلسطینی را تایید نکرده اند.

این یگان مدعی شد که یکی از این دو فلسطینی بازداشت شده مسلح بود.