به گزارش پایگاه خبری جاثیه: جواد صیام مدیر مرکز داده پردازی وادی حلوه در مصاحبه ای ضمن اشاره به این مطلب، افزود: اشغالگران صهیونیست به حفاری ها در شهرک سلوان واقع در جنوب مسجد مبارک الاقصی شدت بخشیده است.

وی تاکید کرد که در پی این حفاری ها منازل ۹۰ تن از نگهبانان مسجد مبارک الاقصی ترک برداشته است، این حفاری ها توسط انجمن شهرک سازی العاد در شهرک سلوان و اطراف آن صورت می گیرد.
صیام، دولت رژیم اشغالگر قدس را مسئول این تجاوزات و حفاری های خطرناک خواند، زیرا این دولت بر روند حفاری ها نظارت می کند و از آنها حمایت مالی به عمل می آورد.

 

 

منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین