پایگاه خبری جاثیه: مسائل مربوط به رژیم صهیونیستی بسیار پیچیده و دارای جنبه‌های متعدد است و هر مساله را باید در سطح خود یعنی ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی تحلیل و بررسی کرد و نسبت به آن عکس‌العمل نشان داد.

به‌هم زدن این قاعده و عدم‌رعایت سطح تحلیل و برخورد، نه‌تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند بلکه به پیچیده‌تر کردن آنها می‌انجامد. از این رو تاجیک مسائلی که به این رژیم مربوط می‌شود را چه از نظر جغرافیایی و چه از نظر سیاسی دارای ابعاد مختلف دانست و از این منظر معتقد بود که نمی‌توان به راحتی از یک پدیده، پدیده دیگری را نتیجه بگیریم.

افزایش کمی و کیفی مبارزات مردم لبنان و فلسطین با رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که مردم این مناطق یعنی کسانی که به نوعی در همسایگی جغرافیایی مناطق اشغالی فلسطین قرار گرفتند روزبه‌روز سطح مبارزات خود با رژیم صهیونیستی را بالا می‌برند و در هر مقطع زمانی به نوعی از روش مبارزه دست زده‌اند و هر انسان آزاده‌ای هم در چارچوب انسانیت و قوانین بین‌المللی باید به آنها کمک کند تا حقوق از دست رفته خود را بازیابند.

یک زمانی ممکن بود رژیم صهیونیستی به راحتی بتواند دولت‌ها و ارتش دولت‌های عربی را شکست دهد ولی به دلیل همین ویژگی حق‌طلبی مبارزان لبنانی و فلسطینی در حال حاضر آن وضعیت وجود ندارد.

در ارتباط با اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی هم محکوم کردن و هم حمایت از کسانی که به دنبال خون‌خواهی آن هستند، یک بحث است و از این بحث و اینکه بخواهیم نتیجه بگیریم ما هم باید به صورت مستقیم اقدامی انجام دهیم بحث دیگری خواهد بود. یعنی ما نباید با هرگونه اقدام خویش سطح تحلیل و عمل را به‌هم بزنیم.

سلسله اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و کشورهای همسایه آن به‌طور مشخص لبنان محکوم است. چه بسا اقدامات کنونی این رژیم همانند دیوارکشی در مرز لبنان با این هدف که لبنانی‌ها در منابع گازی، فسیلی، دریایی و سرزمینی خود استفاده نکنند، اقداماتی قابل توجه‌تر، غیراصولی و قابل محکومیت است و باید مجامع بین‌المللی و افکار عمومی مردم دنیا نسبت به آن عکس‌العمل نشان دهند.

در یک کشور مجموعه‌ای از نهادها، افراد و تصمیم‌گیری‌ها و نوع تعامل و بازی‌های سیاسی و اجتماعی، گرایشات، نزدیکی به قدرت‌ها و عوامل مختلف تاثیر دارد که یک کشور در سرنوشت خود موثر باشد یا خیر. لذا به اعتقاد من اینکه بخواهیم از پدیده‌ای، پدیده دیگر را نتیجه بگیریم درست نیست. یعنی صرفا وجود مشکلات بیانگر ناپایداری کشورها نمی‌شود. به‌خصوص اگر آن پدیده مطالعه آکادمیک، علمی و تحقیقاتی نداشته باشد و مراکز مطالعاتی دقیقا ابعاد آن پدیده را بررسی نکرده باشند.

پس باید عوامل ناپایداری را تعریف کنید. باید بررسی کرد که چه شواهد و عوارضی بروز کرده که ما نتیجه می‌گیریم رژیم صهیونیستی ناپایدار است. درست است که نتانیاهو دارای مشکلاتی در تداوم اداره دولت خویش است و خود جامعه صهیونیستی دارای مشکلات داخلی و خارجی با همسایگان خود است اما اولا مساله کشورها افراد نیستند بلکه نهادهایی هستند که کشور و حاکمیت براساس آنها بنیانگذاری شده‌اند، ثانیا مهم راه‌حلی است که برای مشکلات خود در پیش می‌گیرند.

 

 

منبع:فرهیحتگان