به گزارش پایگاه خبری جاثیه به نقل از خدشوت عشر، برج ترامپ در باکو در حال سوختن است.

شبکه خبری اسرائیل با نقل از شبکه بین‌المللی پرس تی وی ویدئویی را منتشر کرده است که در آن برج ترامپ در میانه زبانه‌های آتش می‌سوزد.

برج‌های ترامپ قبل از ریاست جمهوری وی در آمریکا مسئله ساز  و پرحاشیه بوده است.

شنیده‌ها حاکی است، همان طور که بنیاد روچیلد در پنجاه سال اخیر به کمک اسرائیل آمد و کمبود منابع مالی آنها برای ساختن شهرک‌های صهیونیستی در فلسطین را جبران نمود، یک بار هم نزدیک به کمتر از بیست سال قبل به کمک ترامپ آمد و وی را از ورشکستگی نجات داد.