به گزارش پایگاه خبری تحلیلی جاثیه: هاآرتص روزنامه عبری زبان صهیونیستی در مقاله‌ای را تحت عنوان معاهدات هسته‌ای و تغییر رژیم در ایران نوشته است.

در این مقاله تحلیلی ارائه شده است که نظرات متفاوت و مختلفی در رابطه با آن ارائه شده است. نویسنده در این مقاله گفته است: ادامه‌ی معامله و معاهده ایران و آمریکا منجر به تغییر رژیم می‌شود؛ اما نباید اطمینان داشت این تغییر برای رژیم ایران باشد.

این نویسنده معتقد است روابط و مذاکرات ایران و آمریکا می‌تواند منجر به تغییر رژیم آمریکا و پیروزی ایران شود و یا زمینه‌های تغییر رژیم هر دو کشور را فراهم کند.

وی متذکر شد به جهت وجود چنین احتمالاتی بایستی مراقب بود که در ممذاکرات چه چیزی معاهده می‌شود و در نتیجه‌ی مذاکرات چه چیزهایی از دست می‌دهیم.