به گزارش پایگاه خبری جاثیه، این اقدام در اعتراض به تداوم سیاست بازداشت موقت علیه اسرای فلسطینی و افزایش تعداد محکومین به بازداشت موقت صورت گرفت.

این اسرا خواستار ارجاع پرونده بازداشت موقت به دیوان بین المللی کیفری و تحرک همه جانبه برای حمایت از اقداماتشان و پایان بخشیدن به ظلم و ستم دشمن صهیونیستی علیه شان شدند.

این اسرا با صدور بیانیه ای بر عزم خود مبنی بر تداوم اقدامات اعتراض آمیزشان علیه این سیاست ظالمانه تاکید کردند.

از سوی دیگر، کانون حمایت از اسرای فلسطینی اعلام کرد که در حال حاضر ۴۵۰ اسیر فلسطینی محکوم به بازداشت موقت در زندان های اسرائیلی وجود دارد.

 

 

منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین