به گزارش پایگاه خبری جاثیه به نقل از سایت ام اف ای گو : از منظر وب سایت اقتصاد حهانی، اسرائیل توانست در تازه ترین رتبه بندی کشور های جهان از لحاظ نوآری اقتصادی پله سوم جهان را ازعان خود کند.

در این رتبه بندی سوئیس رتبه نخست و ایالات متحده نیز رتبه دوم را کسب کردند.

از کشور های آسیایی دو کشور ژاپن و سنگاپور به ترتیب رتبه هشتم و نهم جهان را کسب کردند.

این رتبه بندی در شرایطی که از لحاظ اقتصادی اسرائیل شرایط مناسبی را ندارد کمی غیرمعمول و غیر واقعی بهنظر بیاید. در همین راستا نباید از نفوذ لابی های صهیونیستی در مجامع مختلف چشم پوشی کرد.