به گزارش پایگاه خبری جاثیه، رئیس ستاد امور اسرا و آزادگان فلسطینی گفت که نظامیان صهیونیست از سال ۱۹۶۷ تاکنون ۱۵ هزار بانوی فلسطینی را بازداشت کرده اند.

 

عیسی قراقع  در مراسم بزرگداشت زنان کارمند این ستاد و کانون حمایت از اسرای فلسطینی تاکید کرد: همچنان ۶۲ تن از این بانوان در زندان های اسرائیلی به سر می برند که ۸ تن از آنان زخمی هستند، ۱۰ نفر دیگر زیر سن قانونی  می باشند، ۲۰ نفر دیگر متاهل   و ۳  زن دیگر در بازداشت موقت به سر می برند.

 

وی ضمن تجلیل از ایثارگری ها و رشادت  زنان فلسطینی و نقش آفرینی آنان در عرصه مبارزه و مقاومت گفت که برخی از این زنان به شهادت رسیده، برخی دیگر جانباز هستند، برخی دیگر در زندان های اسرائیلی به حبس کشیده شده اند و برخی دیگر در تبعید به سر می برند.

 

 

منبع: پایگاه خبری شهاب