به گزارش پایگاه خبری جاثیه به نقل از خبرگزاری عبری زبان والا: تیپ مشعر یا تیپ ۷۶۹ نیروی زمینی ارتش اسرائیل که وظیفه حفاظت از مرزهای شمالی(مرز با لبنان و سوریه) را دارد به مدت چهار روز رزمایش دفاعی را آغاز کردند که به گفته خودشان برای مقابله با نیروهای حزب الله آمادگی پیدا می کنند.

بیشتر تمرکز این مانور، بر نفوذ و مقابله با موشک های کوتاه برد برکا است که با برد متوسط ۲.۵ کیلومتر و کلاهک ۱۰۰ تا ۵۰۰ کیلوگرمی از تی ان تی حزب الله علیه مواضع انفجاری شورشیان در سوریه بکار می برده است، قرار گرفته است.

این مانور بعد از آن که گروه تکاوری حزب الله با نام “قوه رضوان” در هفته های گذشته مانوری را در مرزهای جنوبی لبنان برگذار کردند که باعث ترس نیروهای مستقر در مرز شده بود برگزار شد.

چندی است که با تهدید حزب الله مبنی بر آنکه اگر غلطی از اسرائیل سر بزند حزب الله به صورت زمینی و برای آزاد سازی اراضی اشغالی وارد مرزهای رژیم صهیونیستی می شود سران اسرائیل به تکاپو افتاده اند و ترس شدیدی بر آن ها عالب شده است.